Nay shop làm tới 17h30, tối nghỉ. Khách cần giày dép gì ghé sớm hoặc mai ghé mua…

Nay shop làm tới 17h30, tối nghỉ. Khách cần giày dép gì ghé sớm hoặc mai ghé mua giúp shop nhé. Xin cảm ơn ^^!Nay shop làm tới 17h30, tối nghỉ. Khách cần giày dép gì ghé sớm hoặc mai ghé mua giúp shop nhé. Xin cảm ơn ^^!

Vương CV, profile picture

Vương Converse

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *