Thông báo Mai chủ nhật 8-4-2018 shop nghỉ (online và offline) Khách cần hàng gì …

Thông báo
Mai chủ nhật 8-4-2018 shop nghỉ (online và offline)
Khách cần hàng gì thì nay qua lấy hoặc thứ 2 ghé lấy ạ.
Xin cám ơn!!!

Thông báo Mai chủ nhật 8 4 2018 shop nghỉ online và offline Khách cần hàng gì

Vương Converse

2 thoughts on “Thông báo Mai chủ nhật 8-4-2018 shop nghỉ (online và offline) Khách cần hàng gì …

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *