Giày Sỉ HCM

29, Đường số 17, Linh Chiểu, Thủ Đức, Hồ Chí Minh, Việt Nam

Bộ phận kinh doanh

Mr. Phạm Hùng Vường

Email: hungvuong011@gmail.com

Địa chỉ: 29 đường số 17, Phường Linh Chiểu, Quận Thủ Đưc

Điện thoại: 096 988 33 69

bộ phận kỹ thuật

Tên: Hien Ho Quang

Email: neversaynever504@gmail.com

Địa chỉ: 162/36 Nguyen Van Luong, Go Vap, Ho Chi Minh

Điện thoại: +84989062289